juny 28, 2023

L’article d’opinió sobre panells solars per a combatre la sequera i mitigar els seus efectes a premsa

Durant juliol de 2023, Peter Karam, Director d’Operacions de BNZ i expert en energies renovables, va redactar un article d’opinió abordant la inquietud generada per l’escassetat de pluges i les temperatures inusualment elevades durant la primera meitat de la primavera de 2023 al Sud d’Europa, i com els panells solars podien ser una alternativa per a mitigar el seu efecte.

En aquest cas, l’article posa en relleu la sequera experimentada a Espanya, Itàlia i Portugal, centrant l’atenció en la necessitat d’abordar aquests esdeveniments climàtics extrems. Es destaca el paper crucial de l’energia solar fotovoltaica com una alternativa per a mitigar els impactes en l’agricultura, el subministrament d’aigua i el medi ambient.

El text ressalta que les plantes solars ofereixen beneficis significatius en la conservació dels recursos hídrics al no requerir aigua per al seu funcionament i en reduir l’evaporació del sòl. A més, s’esmenta la agrivoltaica, que implica la coexistència de l’energia solar i l’agricultura, com una solució que proporciona ombra, redueix l’evaporació i millora l’eficiència en l’ús de l’aigua en els cultius.

Addicionalment, se subratlla el paper de les plantes solars en la gestió de l’aigua i la recàrrega d’aqüífers mitjançant infraestructures verdes, sistemes de gestió d’aigües pluvials i paviments permeables. Es destaca que l’energia fotovoltaica no sols és una font sostenible a llarg termini, sinó que també pot alimentar plantes de tractament d’aigua i instal·lacions de dessalinització, reduint la dependència de fonts d’energia convencionals.

En BNZ, després d’anys de treball, inversió i dedicació al sector, ens hem consolidat com a experts en tots els aspectes relacionats amb l’energia, el desenvolupament sostenible i els processos afins. Per aquesta raó, els mitjans ens han triat com a portaveus de l’empresa en informar el públic especialitzat o a aquells interessats a aprofundir en la indústria.

En aquesta ocasió, hem tingut l’oportunitat de compartir la nostra perspectiva i experiència a través d’un article d’opinió que ha suscitat un interès significatiu i ha estat publicat per mitjans tant a nivell nacional com internacional.

A Espanya, destaquem la publicació en mitjans com El Español, mentre que a nivell internacional, hem estat inclosos en publicacions italianes com Solareb2b, Transizione Energetica, Energ Magazine, o Fotovoltaico.

Related news

13 juny 2024

La inauguració de les primeres plantes fotovoltaiques del portafolis de BNZ a Cadis, Espanya, als mitjans

Read More

07 juny 2024

BNZ inaugura dues plantes solars fotovoltaiques de 74 MW a Cadis (Andalusia)

Read More

23 maig 2024

Meet the Team – Samantha Pellegrino

Read More