gener 19, 2024

Meet the Team – Ramón Alcalá

MEET THE TEAM – RAMÓN ALCALÁ

 1. Quina és la teva posició a BNZ?

Actualment estic treballant com a Enginyer Solar d’Energia Fotovoltaica. Col·laboro amb la resta de l’equip de BNZ donant suport en els aspectes tècnics i d’enginyeria dels projectes i, principalment, m’encarrego de supervisar l’enginyeria dels diferents projectes en construcció.

 1. Quant temps fa que treballes en el sector de les energies renovables?

Fa gairebé 30 anys. Des de 1995, que vaig començar a treballar en Elecnor, he estat involucrat en el sector de la distribució elèctrica i de les energies renovables, gestionant de manera transversal projectes d’energia fotovoltaica, eòlica i tèrmica, així com en la construcció de xarxes de distribució elèctrica de mitjana i alta tensió.

Des de 2016, he estat específicament involucrat en projectes fotovoltaics de gran escala exercint tasques d’enginyeria bàsica per a oferta i de detall per a construcció en empreses líders com a Grup Cobra, Abengoa i Empresaris Agrupats.

Aquests últims 7 anys, han suposat per a mi un necessari reciclatge en la tecnologia existent (mòduls, inversors i trackers) i en les solucions constructives i millors pràctiques d’aplicació en la construcció de plantes fotovoltaiques de gran escala.

El repte futur està a seguir en permanent actualització, ja que tots els anys sorgeixen nous avanços.

 1. Com creus que ha canviat la indústria solar en aquests últims anys?

El més destacable és que, en els últims anys, l’eòlica i la fotovoltaica han experimentat una evolució tecnològica i d’optimització de costos important. Pot afirmar-se que aquestes dues tecnologies estan madures i són competitives enfront d’altres fonts d’energia convencionals, més cares i sotmeses a les tensions geopolítiques. Això ha propiciat l’expansió a nivell global de l’eòlica i la fotovoltaica, que ja compta amb més de 1.200 GWp instal·lats per tot el món a la fi de 2022.

D’altra banda, s’estan desenvolupant altres fonts d’energia alternatives al petroli i al gas, com són l’hidrogen verd i els combustibles ecològics. Aquestes fonts d’energia alternatives tindran un paper important en el futur en sectors de difícil electrificació, com són l’agricultura, transport terrestre, aviació, transport marítim, calor industrial, etc. Per a produir aquests combustibles fa falta una gran quantitat d’energia renovable, que pot procedir de la fotovoltaica.

Les bases estan posades, l’energia fotovoltaica està cridada a ser una de les principals fonts d’energia primària i el complement necessari en el desenvolupament de tots aquests projectes d’energies alternatives.

 1. Quins són els reptes principals per a la indústria solar en els pròxims anys?

Destacaria tres aspectes tècnics principals relacionats amb la xarxa elèctrica. D’una banda, la integració de les energies renovables en la xarxa elèctrica, proporcionant estabilitat i serveis d’alt valor a la xarxa. D’altra banda, la gestió dels excedents i l’emmagatzematge de l’energia (bateries o mitjançant bombament reversible). A més, destacaria el transport d’energia elèctrica a llargues distàncies i amb baixes pèrdues i la interconnexió de les xarxes.

En el cas específic d’Espanya, que històricament ha estat una illa energètica, es fa especialment crític les interconnexions amb França i Àfrica.

 1. I a llarg termini?

Diria que a llarg termini el repte estarà més aviat en els mercats, més globals, més diversificats (en productes i actors), més dinàmics, més interconnectats, més complexos, més en temps real i més intel·ligents.

 1. Què té BNZ que els seus competidors no tenen?

Personalment, prefereixo no considerar a altres empreses del sector com a competidors, perquè es poden establir relacions de col·laboració molt interessants. El saber fer i el compromís de l’equip es pressuposa i està deixant de ser un factor diferenciador en un sector on ja hi ha magnífiques empreses i professionals. Per tant, diria que l’ESG serà una de les claus diferenciadores de l’èxit de BNZ. BNZ té una filosofia d’inversió que integra els criteris ambientals, socials i de bon govern en el procés d’estudi, anàlisi i selecció dels projectes.

 1. Com veus a BNZ en 5 anys?

En els pròxims 5 anys BNZ estarà operant ja la seva actual cartera de projectes fotovoltaics actualment en desenvolupament i construcció en els mercats d’Espanya, Itàlia i Portugal, aproximadament 1.5 GWp en total. Segurament algun projecte d’emmagatzematge per bateries i altres nous desenvolupaments s’hauran incorporat pel camí, pas a pas.

 1. Quins països estan fent majors esforços per l’energia fotovoltaica?

Per ordre d’importància, la Xina, els Estats Units, el Japó, l’Índia, Alemanya, Espanya i Itàlia.

La capacitat total instal·lada de fotovoltaica en el món és d’aproximadament 1.200GWp, la Xina lidera el mercat amb claredat amb 416GWp instal·lats, li segueix la Unió Europea amb 210GWp, darrere està els Estats Units amb 142GWp, li segueixen el Japó amb 85GWp, i l’Índia amb 80GWp. Dins de la Unió Europea, lidera Alemanya amb 68GWp, darrere està Espanya amb 27GWp i Itàlia amb 25GWp.

Espanya, Itàlia i Portugal, tenen el recurs solar més alt d’Europa. Per tant, en els pròxims anys, la fotovoltaica en aquests països està destinada a convertir-se en la principal font d’energia renovable de la Unió Europea, ja que serà a Espanya, Itàlia i Portugal on es produirà l’energia neta més barata.

A més, el fet de disposar d’energia neta i barata serà en el futur un factor de localització per a les indústries intensives en energia i per a futurs desenvolupaments d’altres fonts alternatives d’energies renovables (com l’hidrogen verd o els combustibles ecològics).

Veig un futur prometedor en els pròxims anys en aquests tres països, Espanya, Itàlia i Portugal, que són precisament els mercats on actualment opera BNZ.

 1. Què demanaries a les administracions públiques per a promoure aquest tipus d’energies netes?

Simplificar els tràmits administratius i millorar l’agilitat en la tramitació dels projectes.

 1. I als ciutadans?

Els demanaria que a través dels seus hàbits de consum promoguin productes ecològics, eficients i produïts amb energies netes.

 1. Què fas en el teu dia a dia per a reduir la teva petjada de carboni? 

De manera directa, intento controlar els consums en el domicili (electricitat, aigua i gas), també uso el transport públic o vaig caminant als llocs. De manera indirecta, evito el consumisme i tracte de comprar només el necessari. Quan haig de substituir algun electrodomèstic, o algun equip, tinc en compte la seva eficiència energètica com un dels criteris de decisió. Reciclo, sobretot envasos, paper i vidre. Els ciutadans tenim un paper important dins de l’economia circular, per la qual cosa prenc consciència d’això en el dia a dia.

En profunditat

 • Un passatemps: Senderisme, per a gaudir de la naturalesa. Si és en família, molt millor.
 • Un país per viatjar: Em falten encara molt d’Espanya per descobrir.
 • Una ciutat per viure: Sevilla, pel seu clima, bellesa i les seves festes locals.
 • Un animal: De la península ibèrica, a l’una, el Llop per la seva astúcia i el bou de lídia per la seva bravesa.
 • Una pel·lícula o sèrie: “El Hombre y la Tierra”, de Félix Rodríguez de la Font.
 • Un llibre: “El Principito”, d’Antoine de Saint-Exupéry.
 • Un tipus de cuina: No tinc preferències, acostumo a variar.
 • Un personatge històric: El físic francès Alexandre-Edmond Becquerel, considerat el descobridor de l’efecte fotovoltaic o Charles Fritts, qui va fabricar la primera cèl·lula solar en 1883.
 • Un color: Blau, a l’alba.

Related news

13 juny 2024

La inauguració de les primeres plantes fotovoltaiques del portafolis de BNZ a Cadis, Espanya, als mitjans

Read More

07 juny 2024

BNZ inaugura dues plantes solars fotovoltaiques de 74 MW a Cadis (Andalusia)

Read More

23 maig 2024

Meet the Team – Samantha Pellegrino

Read More